Reklamı Kapat

Tavuk Çiftliği Açmak

Tavuk çiftliğinizi kuracağınız bir alan bulun. Küçük bir araziniz varsa küçük bir çiftlikle başlayabilirsiniz.

2016-05-25

 

Faaliyetleriniz için bütçenizi planlayın

Tavuk çiftliği faaliyetlerinizin maliyetlerini tahmin etmeye çalışın ve hesaplamalar yapın. Yemler, su sistemi ve genç olanlar için ısıtma sisteminin haftalık maliyetlerini hesaplamanız gerekir. Yakın arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan başlangıç maliyetleriniz için ek finansman sağlayın. Her ihtimale karşı banka kredisi almak da isteyebilirsiniz. Başlangıç masraflarınız faaliyetinizin büyüklüğüne göre değişecektir.

 

Tavuk çiftliği için lokasyon seçimi

Tavuk çiftliğinizi kuracağınız bir alan bulun. Küçük bir araziniz varsa küçük bir çiftlikle başlayabilirsiniz. Daha büyük bir çiftlik demek daha büyük bir arazi satın almanız anlamına gelir ki bu durumda bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmanız gerekir. Seçim size kalmış.

 

Tavuk çiftliği malzemelerinizi alın

Tavuklarınızı nerede yetiştireceğinize karar verdikten sonra kullanacağınız malzemeleri tedarikçilerden satın almaya başlayın. Aynı zamanda tavuklarınızı beslemek içinde bir satıcı bulmanız gerekecektir. Farklı ırklarla ilgili yine internetten araştırma yapın ancak hangi ırkı alacağınızı bilmenin en iyi yolu bir veterinere danışmaktır. Tavukların kontrolünün ve aşılarının yapılması için bir veterinere ihtiyacınız olacaktır. Veterinerler sadece vitamin ve diğer takviyeler konusunda öneride bulunmaz ayrıca hangi yemleri almanız gerektiğini de söylerler.

 

Tavuk çiftliği açmak için gerekli belgeler

1.Başvuru Beyan Formu

2.İmza Sirküleri

3.Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı)

4.Sorumlu Müdürün Adı Soyad, TC Kimlik No su ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi beyanı

5.İşletme Belgesi “50 veya daha fazla kişinin çalıştığı işletmeler için”

6.İşyeri Hekimliği Belgesi “50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan”

7.İtfaiye Raporu (Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat düzenlenmez.)

8.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeler)

9.Mülk sahibi ise Tapu bilgileri beyanı, Kiracı ise kira sözleşmesi (Tapu bilgilerinin doğruluğuİdare tarafından teyit edilecektir)

10.Tesisin Bulunduğu Parsele Ait İmar Durum Belgesi (Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak)

11.İlgili Belediyeden işletmenin bulunduğu parsele ait uygulama imar plan notları (Gerek duyulan işyerlerinden istenir)

12.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyeden aslı gibidir onaylı örneği)

13.İlgili Belediyenin “ Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur” ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı,ölçekli makine yerleşim planı

14.Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje (İlçe Belediyesince onaylı)

15.Kapasite Raporu

16.İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren, kaşeli, imzalı, tarihli)

17.Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu,şehir şebekesi bulunan yerlerde şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası

18.İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden Su Genel Müdürlüğü’nün Uygun Görüşü

19.Çevre İzni; ruhsat başvurusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığına dair belge istenir.

20.ÇED Yönetmeliği kapsamında bulunuyorsa nihai ÇED Kararı (ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ilave edilecek)

21.Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor (kaşeli, imzalı, tarihli)

22.Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi

23.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

24.Ruhsat Harcı/Ücret

 

Tavuk çiftliği için hangi ekipmanlara ihtiyaç vardır?

  • Tavukları besleme ve sulama ekipmanları
  • Tavuk işleme makineleri
  • Atık tasfiyesi ekipmanları
  • Hastalık ve haşere mücadelesi ekipmanları
  • Kuluçka ekipmanları

 

Sigortaya Kabul Koşulları

Tavuk çiftliğinizi sigortalatmak işinizi ve kazancınızı güvenceye almanız için son derece önemlidir. Aksi takdirde tavuklarınız telef olduğunda büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Bu sebepler ortalama sigortaya kabul şartlarını sizler için araştırdık.

Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

 

Aşılamalar

Sigorta edilecek kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen aşılarının aşı takvimine uygun olarak yapılması ve belge
lenmesi gereklidir:

Damızlık, yumurta tavuğu civcivi ve tavukları için; Marek, Enfeksiyöz Bronşit, New Castle, Gumbaro, Avian Ensephalomyeltis,Fowl pox (tavuk çiçeği), İnfeksiyöz Laryngotriehitis, Egg Dropp Sendrom, Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma Synoviea,Coccidiosis, Salmonella.

 

Bio-güvenlik

Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde aşağıda belirtilen bio-güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gereklidir:
a) Kümes hayvanlarının bulunduğu riziko adresindeki üretim faaliyeti gösterilen kümes, depo, silo ve benzeri yerlerin hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması.
b) Çiftliğe sadece, ziyaret amaçları ve giriş çıkış kayıtları tutulan ve ziyareti gerekli olan kişilerin girmesine izin verilmesi.
c) Hayvanların sağlığını etkileyecek bir durum olduğunda ziyaretçi giriş çıkışının önlenmesi.
d) Çiftliğin etrafının tamamen kapatılmış ve çitle çevrilmiş olması.
e) Çiftlikte 7 gün 24 saat görevli bulunması.
f) Binaların girişinde ayak batırmak için çözelti veya ayak temizleme ekipmanları olması
g) Kullanılan dezenfektanların periyodik olarak yenilenmesi ve kaydedilmesi.
h Hayvanlarla ilgilendikten sonra çiftlik giriş çıkışlarında el yıkamaya yönlendirilmesi.
i) Çiftlikte özel personel giysisi olması.
j) Sürü değişimlerinde personel giysileri yıkanması veya değiştirilmesi.
k) Çiftlik girişlerinde araçların tekerleklerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi.
l) Çiftlik ve binalara girebilecek diğer hayvanlar için gerekli önlemlerin alınması.
m) Kemirgen, sinek ve parazitlerle gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanması.
n) Hastalık kontrollerinin ruhsatlı bir firma veya eğitimli personel tarafından yürütülmesi ve her türlü hastalık kontrol önlemlerinin uygulanması.

 

Sağlık ve Hijyen

Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde aşağıda belirtilen sağlık ve hijyen şartlarının yerine getirilmesi gereklidir:
a) Kümes ünitelerinin “Tam giriş-çıkış esasına” göre çalışması.
b) Hayvanların çiftlik girişlerinde sağlık sertifikalarının olması.
c) Hasta, yaralı ve ölü hayvanların günlük olarak çiftlikten uzaklaştırılması.
d) İki sürü giriş çıkışı arasında en az iki hafta süreyle kümes ünitelerinin boş bırakılması.
e) Çiftlik ve binalarda sigara içilmesinin hayvanlardan uzak belirlenmiş alanlarla sınırlandırılmış olması.
f) Kümes hayvanları konusunda eğitim görmüş veteriner hekimlerden hizmet alınması.
g) Günlük ölümler ile ilaç ve aşı uygulamalarının kaydedilmesi.
h) İlaç ve aşıların etiket bilgilerine göre güvenli ve kilitli bir yerde saklanması.
i) Sağlık ürünlerinde sadece eğitimli personelin sorumlu olması.

 

Yorumlar