Reklamı Kapat

SÜT VE BESI IŞLETMELERINDE DAHA TEMIZ BIR HAVA VE YENI KAZANÇLAR

Amonyak gazı hayvan ve insanlarda solunum problemlerine yol açmakta, istenmeyen kötü bir koku yaymaktadır.

2017-04-04

Süt ve besi işletmelerinde daha temiz bir hava ve yeni kazançlar  mümkün mü?

 

[Türkiye] - Hayvan yemlerindeki fazla azot içeriği hayvan tarafından kullanılmayarak dışarı atılmakta ve gübrede amonyak gazına dönüşmektedir. Amonyak gazı hayvan ve insanlarda solunum problemlerine yol açmakta, ahırların etrafında ve gübrenin yayıldığı alanlarda istenmeyen kötü bir koku yaymaktadır. Bu koku sinek kontrolünün sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Hayvanlarda ortaya çıkan solunum yolları problemleri verimliliğin azalmasına yol açmaktadır.

 

“Üretici deneyimleri, hayvan yemlerine De-Odorase ilavesi yapıldıktan sonra amonyak kokusunun birkaç gün içinde hissedilebilir seviyede azalmaya başladığını  göstermektedir.”

 

Birçok üretici azot bakımından zengin olan ve bitkiler için doğal bir gübre işlevi gören  hayvan gübresini hasat zamanı öncesinde tarlasında kullanmaktadır. Bununla birlikte zirai üretim çeşitliliği ve kapasitesi genelde hayvancılık işinin biraz daha gerisinde kaldığından işletmedeki hayvan gübresinin bir kısmı atıl kalmaktadır. Hayvan yemlerinde De-Odorase kullanımı, işletme verimliliğine katkı sağlamasının yanı sıra gübre kalitesini de yükseltmekte ve atıl gübrenin ticari amaçlarla kullanılmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

 

De-Odorase teknolojisinin yeme eklenmesiyle azot gübre içinde parçalanmadan, zirai üretimde kullanıma uygun daha doğal bir formda kalabilmekte ve amonyağa dönüşmemektedir.

 

Gübre ya da mahsül artıkları gibi organik materyaller genelde kompost gübre haline getirilmektedir. Elde edilecek gübrenin yüksek kalitede ve içerikte olması önem taşımaktadır. Bu bakımdan, özellikle yüksek organik azot içeriğine sahip kompost gübre üretimi ticari bir faaliyet alanı olarak hayvancılık işletmelerine ikincil bir gelir sağlayabilmektedir.

 

De-Odorase,  yucca adlı bitkinin özütünden elde edilmektedir. Yuccanın ruminantlarda benzersiz faydalar sağladığı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda, rumen protozoonlarında azalma sağlanmaktadır ki bu da, rumende daha iyi bir bakteriyel çoğalma olduğu, böylece mikrobiyal protein düzeyinin arttığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Fazla azotun bağlanması, MUN ve BUN değerleri düştüğü için enerji kullanımına da fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte; De-Odorase, nem düzeyi düşürülmüş ot silajı gibi çözünür protein düzeyi sınırlı kaynaklarının kullanıldığı çiftliklerde, tüketilen protein niteliğinde olmayan azotun kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Böyle bir durumda De-Odorase, çiftlikteki kaba yemlerin daha fazla kullanılmasını sağlayarak üreticilerin maliyetleri düşürmesine yardım etmektedir.

 

-Son-

Alltech Hakkında

1980 yılında İrlandalı girişimci ve bilim adamı Dr. Pearse Lyons tarafından kurulan Alltech, özellikle maya bazlı teknolojiler, alg ve nutrigenomik bilimi alanındaki doğal ve bilimsel yenilikler yoluyla, hayvan, bitki ve insanların sağlık ve performanslarını iyileştirmektedir.

Dünya çapında 100 üretim tesisi bulunan Alltech, en büyük maya ve organik iz mineral üreticisi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky’de bulunan alg üretim tesisi ise, dünyadaki en büyük 2 alg üretim tesisinden biridir.

Teknolojilerini; hayvanların sağlığını ve refahını iyileştiren (Animal), tüketici taleplerini karşılayan (Consumer) ve çevreyi koruyan (Environment) ACE prensibiyle pazara sunan Alltech’in 129 ülkede 5.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Alltech, dünyadaki ilk 5 hayvan sağlığı şirketi arasında şahsa ait tek şirkettir. Bu özelliği şirkete rekabetçi avantajlar kazandırmakta, müşteri taleplerine hızlı bir şekilde adapte olmasını, uzun vadeli hedeflerine ve yenilikçiliğe odaklanmasını sağlamaktadır.

Merkez ofisi Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Lexington’da bulunan şirket, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya’da güçlü bir varlığa sahiptir. 

Yorumlar