Reklamı Kapat

Hayvancılığın kaba yem umudu: Şalgam otu

Sulama ihtiyacı olmadan yetiştirilen ve dekar başına 10 tona yakın ürün veren Lenox bitkisi hayvancılık sektörünün yeni umudu oldu.

2016-06-06

 

Yemlik Kolza, 7-8 aylık yetişme süresi ve yüzde 18-22 protein oranı ile tek yıllık bir yem bitkisi grubunda yer alıyor. Silajı kokusuz oluyor ve aynı zamanda hayvanlar tarafından da sevilerek yeniliyor. Bakım ve işçiliği az. Hasat dönemi erken olduğundan ikinci ürün olarak çok rahat ekilebiliyor. Kışa dayanıklı ve toprak dostu olması, süt verimini ve kalitesini de arttırması önemli avantajları olarak öne çıkıyor.

Başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Sulu alanlarda dekara; 10 - 15,5 ton yeşil ot verir.
 • Yeşil olarak verildiği gibi silajıda yapılabilir.
 • Kuru maddesindeki protein % 18 - 22 arasında değişir.
 • Silaj yapılırken 1 ton yeşil şalgam içine 40 - 50 kg. buğdaygil kırması katılabilir.
 • Küçükbaş hayvan beslemesinde koyun ve kuzular çok beğenerek yerler.
 • Büyükbaş hayvan beslemesinde, günlük hasıl olarak verilebilir.
 • Kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir.
 • -15 oC `ye kadar dayanıklıdır.
 • Kumlu ve hafif topraklar dışında hemen hemen her toprakta yetişmektedir.
 • Ekim zamanı Trakya, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 Eylül-15 Ekim,
 • Karadeniz bölgesinde sahil kuşağında en uygun ekim zamanı 15 Eylül-20 Ekim,
 • İç kesimlerde 20 Eylül- 10 Ekim tarihleri uygun ekim zamanıdır.

Ziraat Mühendisi Muhammer ESER tarafından hazırlanan bilgi notunu aşağıda sunuyoruz:

Lenox, Yem Şalgamı

İngiltere'den Ukrayna'ya kadar uzanan tüm Kuzey Avrupa bandı ile Kuzey Adriyatik Bölgesinde ana silaj bitkisi olarak kullanılan Ot Tipi Yem Şalgamı Silajı, Hollanda'da 90 kg/gün süt veren efsane hayvanların da beslenildiği silajdır. Kuru maddede Protein içeriği yoncadan fazladır. Yağ oranı yüksektir. Zengin Vitamin ihtiva eder.

Lenox silajı kullanımında süt üretiminde belirgin artışlar görülür. Hayvanın tüyleri parlaklaşır, yeme gelme artar, ayak hastalıkları ve özellikle ishal vakalarında belirgin düşüş gözlemlenir. Hayvan yem yapımında kullanılacak olan lenox (Brassica rapa türü Polybra varyetesi) yaprakları ve kökü koyun, keçi, düve, sığır, süt inekleri tarafından büyük bir iştahla yenen ikinci ürün olarak değerlendirilen, çok iyi sindirilebilen, yüksek verimli (7,5- 15 ton/dekar), kış soğuklarına dayanıklı (-6, -10 ºC'ye kadar), 2,5-3 ay sonra hasada başlanabilen % 5'i kök, % 95'i yapraklardan oluşan iyi bir yem bitkisidir. Diğer yem bitkilerine oranla daha verimli ve daha az maliyetli tek yıllık yem bitkisidir. Hayvan beslenmesinde en iyi yemlerden biridir. Köklerdeki kuru madde oranı % 8,5, yapraklardaki ise % 9,5 tir. Her bir kilogram kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gr.dır.

BESİN DEĞERLERİ ORTALAMALARI KARŞILAŞTIRMA

ADI

HAM PROTEİN

HAM YAĞ

HAM SELÜLOZ

FİĞ

16,8

1,9

22

LENOX

18,2

3,2

24,5

2012 yılında meydana gelen kuraklık ve bu kuraklığa dayalı yem bitkileri üretimindeki düşüş kaliteli kaba yem üretiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yeni yem bitkileri çeşitleri araştırılarak bunlardan bölgemiz için uygun olanların üretimini siz çiftçilerimize tanıtmak için Lenox(yem şalgamı) demostrasyonunu sizlerle paylaşıyorum.

Bakanlığımız Yem Şalgamına ( Ot Tipi) destek vermektedir. Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında ekiliş yapan üreticiler lenox yem şalgamı desteklemesinden yararlanabilmektedir. Yurdumuzda YEMLİK KOLZA, Yemlik Kanola olarak bilinen LENOX'un;

EKİM ZAMANI: Tek yıllık Kış bitkisidir. İç Anadolu'da Ağustos sonu – Ekim 15′e kadar ekilir. Kanola tohumu çok küçük olduğundan iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ihtiyaç duyar. Ön bitkinin hasadından sonra toprak 8-10 cm derinliğinde soklu pullukla sürülür. Ekimde tohumun istenen derinliğe düşmesini sağlamak için tapan çekilmelidir.

 
Yorumlar