Reklamı Kapat

ÇİĞ SÜT DESTEKLEME PRİMİ BELİRSİZ

Hayvancılık Desteklemeleri Tebliğinde “Çiğ süt destekleme” koşulları belirlenirken, süt primi miktarı yer almadı.

2016-09-21

 

Çiğ süt destekleme primi belirsiz

 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine göre çiğ süt destekleme primi, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere verilecek. Çiğ sütün, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine satılması gerekiyor.

Prim almak için sütün fatura, e-fatura ve/veya müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, yetiştirici/ üretici örgütü veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satışı yapılmalı. Satılan sütün Süt Kayıt Sistemi (SKS) veri tabanına aylık olarak kaydettirilmesi şart.

Hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, üretici örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden çiğ süt destekleme primi ödenecek.

Bakanlığın talimatla belirlediği tarihten itibaren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini, Süt Kayıt Sistemine kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmayacak.

ESK aracılığıyla süt tozuna dönüştürülen sütlere de prim verilecek

Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile çiğ süt olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan veya bu kurum ile yapılan sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten üreticiler de çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Çiğ Süt Desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı süt üretici birliklerine başvurması gerekiyor. SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile çiğ süt olarak ESK’ya satan veya süt tozuna çevirten üreticiler için;

– Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.

– Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.

– Üretici örgütünün süt tozu üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt tozuna çevrilmesine ilişkin fatura.

– Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ya sattığı süt tozu faturası gerekiyor.

2016 yılında uygulanacak hayvancılık desteklerine ilişkin uygulama tebliği 6 ay gecikmeli yayınlandı. Ancak çiğ süt destekleme priminin ne kadar olacağı bu yıl ki tebliğde de yer almadı.

Yorumlar